přeskočit navigaci

Časopisy


Archiv čísel časopisu Agrospoj

Filename

Agrospoj 30/2021

Soutěž Zlatý klas 2021.

Žňové zpravodajství.

Informace pro Vás.

Filename

Agrospoj 28_29/2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné, živočišné výrobě a potravinářství na jižní Moravě a na Ústecku

Filename

Agrospoj 27/2021

Změna pravidel pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu žádostí - Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Filename

Agrospoj 26/2021

Změna pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 - 2. část

Filename

Agrospoj 25/2021

Změna pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 - 1. část

 

 

Filename

Agrospoj 24/2021

Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2021

Zákon č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti

Filename

Agrospoj 23/2021

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – č.j. MZE-22310/2021-18131 - DP 2.A., 8.F., 19.B.

Filename

Agrospoj 22/2021

Euromagazín č. 4

Filename

Agrospoj 21/2021

Nařízení vlády ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

Filename

Agrospoj 20/2021

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I (program 129 403), dále také Pravidla programu, pro poskytování a čerpání státní finanční podpory pro podprogram 129 403

nahoru