přeskočit navigaci

Časopisy


Archiv čísel časopisu Agrospoj

Filename

Agrospoj 2020/49

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 34313/2020-MZE-18131 - 3. část

Filename

Agrospoj 2020/48

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 34313/2020-MZE-18131 - 2. část

Filename

Agrospoj 2020/47

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 34313/2020-MZE-18131 - 1. část

Filename

Agrospoj 2020/45_46

Vývoj zemědělství České republiky - 3. čtvrtletí 2020

Filename

Agrospoj 2020/44

Informace pro Vás: Stav sucha v ČR k 18. 10. 2020

Filename

Agrospoj 2020/43

Pokračování Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Obecné a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro 11. kolo příjmu žádostí.

Filename

Agrospoj 2020/42

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Obecné a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro 11. kolo příjmu žádostí - 1. část

Filename

Agrospoj 2020/41

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Filename

Agrospoj 2020/40

Mimořádné použití přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR - I. část

Filename

Agrospoj 2020/39

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019

nahoru