přeskočit navigaci

Časopisy


Archiv čísel časopisu Agrospoj

Filename

Agrospoj 19/2021

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020 - 2. část

Filename

Agrospoj 18/2021

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020 - 1. část

Filename

Agrospoj 17/2021

Metodika k provádění nařízení vlády č.43/2018 Sb., o podmínkách
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění
pozdějších předpisů a k provádění nařízení vlády č. 44/2018 Sb.,
o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované
oblasti s přírodními omezeními,
ve znění pozdějších předpisů.

Filename

Agrospoj 16/2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 34313/2020-MZE-18131, aktuální znění - vyvěšeno Ministerstvem zemědělství ČR 12.března 2021 - závěrečná část.

Filename

Agrospoj 14_15/2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 34313/2020-MZE-18131, aktuální znění - vyvěšeno Ministerstvem zemědělství ČR 12.března 2021 - 3. část

Filename

Agrospoj 13/2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 34313/2020-MZE-18131, aktuální znění - vyvěšeno Ministerstvem zemědělství ČR 12.března 2021 - 2. část

Filename

Agrospoj 2021/12

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 34313/2020-MZE-18131, aktuální znění - vyvěšeno Ministerstvem zemědělství ČR 12.března 2021

Filename

Agrospoj 2021/11

Příloha: PGRLF vyhlašuje 12.kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Filename

Agrospoj 2021/10

Euromagazín č. 3

Filename

Agrospoj 2021/09

Euromagazín č. 2

nahoru