přeskočit navigaci

Časopisy


Archiv čísel časopisu Agrospoj

Filename

Agrospoj 2020/27

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 18080/2020-MZE-18131 - 2. část

Filename

Agrospoj 2020/26

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 18080/2020-MZE-18131

Filename

Agrospoj 2020/25

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Navrácení přírody do našeho života)

Filename

Agrospoj 2020/24

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

Filename

Agrospoj 2020/23

Euromagazín č. 5

Filename

Agrospoj 2020/22

Agromagazín č. 4

Filename

Agrospoj 2020/21

České zemědělství - 1. čtvrtletí 2020

Filename

Agrospoj 2020/19_20

PGRLF otevírá program Podpora nákupu půdy

Informace pro Vás

Bylo vyhlášeno 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Filename

Agrospoj 2020/18

Stav sucha v ČR k 19. 4. 2020

Informace pro Vás

Filename

Agrospoj 2020/16-17

Agromagazín č. 3

nahoru