přeskočit navigaci

Časopisy


Archiv čísel časopisu Agrospoj

Filename

Agrospoj 2020/38

Příručka pro žadatele o dotace (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly ministerstva zemědělství pro rok 2021

Filename

Agrospoj 2020/37

Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím pro rok 2021

Filename

Agrospoj 2020/36

Žňové zpravodajství č. 8

Filename

Agrospoj 2020/35

Euromagazín č. 6

Žňové zpravodajství č. 7

Filename

Agrospoj 2020/34

Zemědělství České republiky - 2. čtvrtletí 2020

Informace pro Vás

Filename

Agrospoj 2020/33

Stav sucha v ČR k 2. 8. 2020

ŽŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 3. 8. 2020

Filename

Agrospoj 2020/32

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 + Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvěk na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

Filename

Agrospoj 2020/31

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
platné pro 11. kolo příjmu žádostí (termín příjmu
žádostí 6. 10. - 27. 10. 2020) - 2. část

Filename

Agrospoj 2020/30

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 platné pro 11. kolo příjmu žádostí (termín příjmu žádostí 6. 10. - 27. 10. 2020). - 1. část

Filename

Agrospoj 2020/28_29

Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů omezujících opatření v zemědělství

Informace pro Vás

nahoru