přeskočit navigaci

Časopisy

34 let

Časopis AGROSPOJ – informační týdeník pro podnikatele

Časopis Agrospoj

Celobarevný týdeník s dlouholetou tradicí, vychází již 34 let.

Našim odběratelům přinášíme velké množství užitečných informací a zpráv.

Je pravidelně zasílán zemědělským, potravinářským a lesnickým organizacím, soukromým zemědělcům, soukromým podnikatelům a obchodníkům, výrobním a spotřebním družstvům, zahraničním firmám, obecním úřadům, organizacím a institucím, průmyslovým a stavebním podnikům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Jeho součástí jsou odborné přílohy AGROmagazín a EUROmagazín, aktuální vyhlášky a zákony.

Specializované odborné přílohy

Příloha AGROmagazín
Příloha EUROmagazín

Příloha AGROmagazín

Odborná příloha pro zemědelce a veterinární lékaře.

Příloha časopisu Agrospoj, určená odborné zemědělské veřejnosti, ve které jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace z oblasti zemědělské techniky, rostliné a živočišné výroby.

Příloha EUROmagazín

Příloha Agrospoje zaměřená na problematiku Evropské unie a českého zemědělství.

Vychází vždy jednou za měsíc jako příloha časopisu Agrospoj.

nahoru